BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XVI/80/2011 (uchwała podjęta z naruszeniem prawa - wyrok WSA w Olsztynie sygn. akt IISA/OL/425/13 z 11 czerwca 2013 r.)

z dnia: 29 grudnia 2011 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikaty przy sprzedaży budynku mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Ruciane-Nida.
Na podstawie art. 68 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o godpodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651 ze zm.)oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na zastosowanie przy sprzedaży budynku mieszkalnego położonego na dz. nr 46/5 w Wejsunach wraz z gruntem niezbędnym do racjonalnego korzytsania z tego budynku, stanowiącego własność Gminy Ruciane-Nida, bonifikaty od ceny sprzedaży ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, wynoszącej:

a) w przypadku jednorazowej zapłaty ceny sprzedaży - 90%,

b) w przypadku rozłożenia na raty ceny sprzedaży - 80%.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie x/.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Mirosław Kaczmarczyk


*/ Obwieszczenie rozplakatowano dnia 3 stycznia 2012r.
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 10 sty 2012 11:42
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 2045 razy