BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 7/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida

z dnia: 21 lutego 2012 r.
w sprawie: powołania komisji przeprowadzającej nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Na podstawie art. 33 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art.11 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.
Powołuję komisję do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze Sekretarza Gminy Ruciane-Nida w Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie (konkursu ogłoszonego w dniu 15 lutego 2012r.) w następującym składzie:
  1. Zdzisław Stecka - Przewodniczący,
  2. Waldemar Kukiełko - Członek,
  3. Wojciech Czaplicki - Członek,
  4. Agnieszka Miszczuk - Sekretarz.
§ 2.
Zadaniem komisji jest dokonanie formalnej oceny zgodności zgłoszonych ofert z ogłoszeniem o naborze do dnia 01 marca 2012r.

§ 3.
1. W dniu 09 marca 2012r. komisja przeprowadzi rozmowę kwalifikacyjną pozwalającą ustalić spełnienie warunków określonych w ogłoszeniu oraz dokona wyboru kandydata, który uzyska największą ilość punktów.
2. Każdy z członków Komisji w głosowaniu tajnym przyznaje kandydatom punkty w skali 0-10.
3. Po zakończeniu konkursu sekretarz komisji sporządzi protokół zawierający przebieg konkursu i podjęte ustalenia.
4. Przewodniczący komisji przekaże wyniki konkursu wraz z dokumentacją Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida, po dokonaniu wyboru kandydata.

§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 
Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida

/-/Zbigniew Janusz Opalach
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 21 lut 2012 14:20
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2016 razy