BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 18/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida

z dnia: 3 kwietnia 2012 r.
w sprawie: przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
Na podstawie art.11 ust.1 w związku z art.13 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.
1. Ogłaszam nabór na wolne stanowisko Sekretarza Gminy w Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie.
2. Termin rozpoczęcia naboru wyznaczam na dzień 3 kwietnia 2012r.
3. Wzór ogłoszenia o naborze stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2.
Powołuję komisję do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze Sekretarza Gminy Ruciane-Nida w Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie w następującym składzie:
  1. Zdzisław Stecka - Przewodniczący,
  2. Waldemar Kukiełko - Członek,
  3. Waldemar Górski - Członek,
  4. Agnieszka Miszczuk - Sekretarz.


§ 3.
Zadaniem komisji jest dokonanie formalnej oceny zgodności zgłoszonych ofert z ogłoszeniem o naborze do dnia 9 maja 2012r.

§ 4.
1. W dniu 11 maja 2012r. komisja przeprowadzi rozmowę kwalifikacyjną pozwalającą ustalić spełnienie warunków określonych w ogłoszeniu oraz dokona wyboru kandydata, który uzyska największą ilość punktów.
2. Każdy z członków Komisji w głosowaniu tajnym przyznaje kandydatom punkty w skali 0-10.
3. Po zakończeniu konkursu sekretarz komisji sporządzi protokół zawierający przebieg konkursu i podjęte ustalenia.
4. Przewodniczący komisji przekaże wyniki konkursu wraz z dokumentacją Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida, po dokonaniu wyboru kandydata.

§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania podlega ogłoszeniu.


 
Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida

/-/Zbigniew Janusz Opalach
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 4 kwi 2012 12:34
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1922 razy