BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 33/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida

z dnia: 9 lipca 2012 r.
w sprawie: wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora przedszkola
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1999 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), zarządzam się, co następuje:

§ 1.
W przypadku nieobecności w pracy Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Rucianem-Nidzie Pani Marianny Fiećko, do pełnienia w zastępstwie obowiązków Dyrektora Przedszkola wyznaczam nauczyciela Panią Renatę Skopnik.

§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 
Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida

/-/Zbigniew Janusz Opalach
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 11 lip 2012 12:44
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1768 razy