BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 62/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida

z dnia: 13 listopada 2012 r.
w sprawie: powołania zespołu konsultacyjno-opiniującego ds. organizacji pozarządowych.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz § 5 ust. 1 Programu współpracy Gminy Ruciane-Nida z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2011–2013, stanowiącego załącznik do Uchwały nr V/16/2011 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 28 lutego 2011 r. - zarządzam, co następuje:

§ 1.


Powołuję Zespół Konsultacyjno - Opiniujący ds. organizacji pozarządowych z terenu Gminy Ruciane-Nida w składzie:

  1. Alina Kierod – przedstawiciel organizacji pozarządowych
  2. Barbara Wyłudek – przedstawiciel organizacji pozarządowych
  3. Karolina Bałdyga – przedstawiciel organizacji pozarządowych
  4. Bogdan Słabek – radny Rady Miejskiej Ruciane-Nida
  5. Andrzej Klimek – przedstawiciel Burmistrza Ruciane-Nida.

§ 2.


Czas trwania kadencji Zespołu odpowiada okresowi obowiązywania Programu współpracy Gminy Ruciane-Nida z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, czyli lata 2011–2013.

§ 3.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 15 lis 2012 12:18
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1919 razy