BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXXVIII/248/2013

z dnia: 25 czerwca 2013 r.
w sprawie: gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w roku 2013.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2013 r. poz. 1002) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się "Gminny program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ruciane-Nida w roku 2013", w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Mirosław Kaczmarczyk


Obwieszczenie rozplakatowano dnia 1 lipca 2013 r.
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 8 sie 2013 07:39
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1805 razy