BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXXIX/268/2013

z dnia: 22 sierpnia 2013 r.
w sprawie: wyrażenia opinii na temat projektu uznania lasów stanowiących własność Skarbu Państwa za ochronne.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 roku, poz. 594 - t.j.) oraz art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz.U. z 1991, nr 101, poz. 444 wraz ze zmianami) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1

Opiniuje się negatywnie uznanie lasów za ochronne, znajdujących się w gminie Ruciane-Nida, podlegających zarządowi Nadleśnictwa Pisz, położonych w obrębach leśnych Pisz i Szeroki Bór, wymienione w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Mirosław Kaczmarczyk


Rozplakatowano dnia 27 sierpnia 2013 r.
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 29 paź 2013 12:08
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1663 razy