BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXXIX/274/2013

z dnia: 22 sierpnia 2013 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy, stanowiącego własność Gminy Ruciane-Nida.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) w związku z art. 13 ust. 1 oraz art. 34 ust. 1 pkt. 3 oraz art. 37 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 ze zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 2, o pow. użytkowej 113,60 m2 usytuowanego w budynku wielorodzinnym nr 36 w Ukcie wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem wielkości 0,525 części w gruncie, ozn. nr geod. 142, o pow. 1200 m2 i częściach wspólnych budynku stanowiącego własność Gminy Ruciane-Nida.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Mirosław Kaczmarczyk


Obwieszczenie rozplakatowano dnia 27 sierpnia 2013 r.
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 29 paź 2013 12:09
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1531 razy