BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXXIX/263/2013

z dnia: 22 sierpnia 2013 r.
w sprawie: zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego z obowiązku wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych.
Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Rucianem-Nidzie uchwala, co następuje:

§ 1

Postanawia się zwolnić samorządowy zakład budżetowy - Zakład Usług Komunalnych w Rucianem-Nidzie z obowiązku wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych ustalonej na koniec okresu sprawozdawczego 2013 r.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Mirosław Kaczmarczyk

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 29 paź 2013 12:07
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1592 razy