BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXXIX/259/20113

z dnia: 22 sierpnia 2013 r.
w sprawie: przyjęcia zmian do Statutu Związku Gmin "Czyste Mazury" z siedzibą w Mrągowie.
Na podstawie art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz.U. z 2013 r. poz. 594), w oparciu o uchwałę Nr 8/2013 Zgromadzenia Związku Gmin "Czyste Mazury" z dnia 11.06.2013 r., Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1

W statucie Związku Gmin "Czyste Mazury" stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/85/2003 z dnia 28.11.2003 r., zmienionym uchwałami: Nr XLI/17/2006 z dnia 27.04.2006 r., NrXV/119/2007 z dnia 30.10.2007 r., Nr XXI/35/2008 z dnia 29.04.2008 r.,Nr XXV/155/2012 z dnia 22 sierpnia 2012 r., przyjmuje się następujące zmiany:

1) W § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"Członkami Związku są:

 1. Miasto Mrągowo,
 2. Gmina Sorkwity,
 3. Gmina Piecki,
 4. Gmina Mikołajki,
 5. Gmina Biskupiec,
 6. Miasto i Gmina Ruciane-Nida,
 7. Gmina Miejska Szczytno,
 8. Gmina Wielbark,
 9. Gmina Świętajno,
 10. Gmina Rozogi,
 11. Gmina Jedwabno,
 12. Gmina Dźwierzuty,
 13. Miasto i Gmina Pasym."

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Mirosław Kaczmarczyk

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 29 paź 2013 12:04
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1662 razy