BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLI/284/2013

z dnia: 30 października 2013 r.
w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy, stanowiącego własność Gminy Ruciane-Nida.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) w związku z art. 13 ust. 1, art. 34 ust.1 pkt. 3 oraz art. 37 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 ze zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1

W § 1 Uchwały Nr XXXIX/274/2013 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy, stanowiącego własność Gminy Ruciane-Nida wyrazy "ozn. nr geod. 142, o pow. 1200 m2" zastępuje się wyrazami "oznaczonym nr geodezyjnym 142, o powierzchni 1119 m2".

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Kukiełko


Obwieszczenie rozplakatowano dnia 5 listopada 2013 r.
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 2 sty 2014 15:24
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1698 razy