BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLI/285/2013

z dnia: 30 października 2013 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz jego najemcy, stanowiącego własność Gminy Ruciane-Nida.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) w związku z art. 13 ust. 1, art. 34 ust.1 pkt. 3 oraz art. 37 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 ze zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 2, o pow. użytkowej 36,38 m2 usytuowanego w budynku nr 13 przy ul. Mazurskiej w Rucianem-Nidzie wraz z pomieszczeniami przynależnymi (piwnica i udział 1/2 części w pomieszczeniu komunikacji, składzie opału i kotłowni) oraz udziałem wielkości 1266/10000 części w gruncie, ozn. nr geod. 253, o pow. 2671 m2, stanowiącego własność Gminy Ruciane-Nida.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Kukiełko


Obwieszczenie rozplakatowano dnia 5 listopada 2013 r.
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 2 sty 2014 15:31
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1726 razy