BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXI /40/2008

z dnia: 29 kwietnia 2008 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na wypowiedzenie pracy radnemu Rady Miejskiej Ruciane-Nida.

Na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na wypowiedzenie pracy radnemu Rady Miejskiej Ruciane-Nida Panu Andrzejowi Stawryłło, zatrudnionemu w Zespole Szkół Leśnych im. Unii Europejskiej przy ul. Polnej 2 w Rucianem-Nidzie w związku ze zmianami organizacji roku szkolnego 2008/2009.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Dietmar Georg Lange

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 21 maj 2008 08:03
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1924 razy