BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLVI/323/2014

z dnia: 18 marca 2014 r.
w sprawie: zgłoszenia sołectw do Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego "Wieś Warmii. Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć ...".
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz Uchwały Nr 31/429/14/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 7 czerwca 2011 r. w sprawie przyjęcia założeń ogólnych do Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Uchwały Nr 12/132/14/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24.02.2014 roku w sprawie zatwierdzenia Zasad uczestnictwa gmin i sołectw w inicjatywie Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod nazwą Program Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego "Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć ..." w 2014 roku - Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1

Gmina Ruciane-Nida przystępuje do Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego "Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć...".

§ 2

Gmina Ruciane-Nida zgłasza do udziału w Programie, o którym mowa w § 1 Sołectwa Ukta oraz Sołectwo Wejsuny.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Mirosław Kaczmarczyk


Rozplakatowano dnia 19 marca 2014 r.
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 28 kwi 2014 11:08
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1603 razy