BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLVI/324/2014

z dnia: 18 marca 2014 r.
w sprawie: rozpatrzenia skargi.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu skargi Państwa L. J. Pijanowskich na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida Pana Zbigniewa Janusza Opalacha, po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie zarzutów zawartych w skardze, Rada Miejska uznaje skargę za nieuzasadnioną z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej do przygotowania odpowiedzi i przesłania skarżącym niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Mirosław Kaczmarczyk

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 28 kwi 2014 11:31
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1730 razy