BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLVI/329/2014

z dnia: 18 marca 2014 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Ruciane-Nida na rok budżetowy 2015 środków stanowiących fundusz sołecki.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 17 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420 ze zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na wyodrębnienie środków funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Ruciane-Nida na 2015 rok.

§ 2

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida przygotuje i przekaże sołtysom informację o wysokości środków przypadających na każde sołectwo w terminie do dnia 31 lipca 2014 r.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Mirosław Kaczmarczyk

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 28 kwi 2014 11:36
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1846 razy