BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXI/34/2008

z dnia: 29 kwietnia 2008 r.
w sprawie: określenia liczby licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie Gminy Ruciane-Nida w roku 2009.

Na podstawie art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się liczbę licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie Gminy Ruciane-Nida w roku 2009 na 20.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr VIII/30/2003 z dnia 21 marca 2003r. w sprawie określenia liczby licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie Gminy Ruciane-Nida w roku 2004.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Dietmar Georg Lange

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 21 maj 2008 08:13
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1914 razy