BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLIX/343/2014

z dnia: 29 maja 2014 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Ruciane-Nida za 2013 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia Gminy.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2013 r., poz. 594, ze zm.) i art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. 2013 r., poz. 885 ze zm. ) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminy Ruciane-Nida za 2013 rok, składające się z:

  1. bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
  2. łącznego bilansu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego,
  3. łącznego rachunku zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego,
  4. łącznego zestawienia zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego.

§ 2

Zatwierdza się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Ruciane-Nida za 2013 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Kukiełko

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 21 lip 2014 11:14
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1540 razy