BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XX/31/2008

z dnia: 26 marca 2008 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie, położonym w Ukcie, stanowiącym własność Gminy Ruciane-Nida.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i w związku z art. 13 ust. 1 i art. 34 ust 1 pkt.3 oraz art. 37 ust.2 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity – Dz. U z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na sprzedaż, w drodze bezprzetargowej, lokalu mieszkalnego nr 7 zlokalizowanego w budynku mieszkalnym nr 23 w Ukcie, o powierzchni użytkowej 63,55 m2 z przynależną komórką o powierzchni 6,70 m2 i pomieszczeniem w budynku gospodarczym o powierzchni 16,44 m2 wraz z udziałem wielkości 168/1000 części w gruncie, ozn. nr geod. 205/2, o pow. 2.549 m2, położonym w Ukcie, stanowiącym własność Gminy Ruciane-Nida.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu x/.

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Dietmar Georg Lange

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 3 lip 2008 08:06
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2025 razy