BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LI/371/2014

z dnia: 21 sierpnia 2014 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 17 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie, położonym w Rucianem-Nidzie przy ul. Kolejowej nr 8, stanowiącym własność Gminy Ruciane-Nida.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) w związku z art. 13 ust. 1 oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 17 usytuowanego na parterze budynku wielorodzinnego nr 8 w Rucianem-Nidzie przy ul. Kolejowej, o powierzchni użytkowej 41,18 m2 z przynależną piwnicą o powierzchni 2,93 m2 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste, na okres 99 lat, udziału wielkości 4118/102836 części w działce oznaczonej nr geodezyjnym 205/3, o powierzchni 531 m2, położonej w Rucianem-Nidzie przy ul. Kolejowej, stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Mirosław Kaczmarczyk


Rozplakatowano dnia 26 sierpnia 2014 r.
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 2 gru 2014 10:39
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1687 razy