BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LI/362/2014

z dnia: 21 sierpnia 2014 r.
w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej projektu uznania lasów stanowiących własność Skarbu Państwa za ochronne.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz.U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 ze zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1

Opiniuje się negatywnie uznanie lasów za ochronne o powierzchni 13 894,35 ha, znajdujących się w gminie Ruciane-Nida, podlegających zarządowi Nadleśnictwa Maskulińskie, położonych w obrębach Ruciane, Maskulińskie oraz Mikołajki, według wiodącej kategorii ochronności opisanych jako lasy stanowiące cenne fragmenty rodzimej przyrody wymienione w pozycji nr 1 załącznika nr 1, w pozycji nr 1 załącznika nr 2 oraz w pozycji nr 1 załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Opiniuje się pozytywnie uznanie lasów za ochronne o powierzchni 2 096,08 ha, znajdujących się w gminie Ruciane-Nida, podlegających zarządowi Nadleśnictwa Maskulińskie, położonych w obrębach Ruciane, Maskulińskie oraz Mikołajki, według wiodącej kategorii ochronności opisanych jako lasy wodochronne (lasy stanowiące cenne fragmenty rodzimej przyrody), lasy glebochronne (lasy stanowiące cenne fragmenty rodzimej przyrody), lasy badawcze (lasy stanowiące cenne fragmenty rodzimej przyrody), lasy wyłączone drzewostany nasienne (lasy stanowiące cenne fragmenty rodzimej przyrody), lasy glebochronne (lasy wodochronne oraz lasy stanowiące cenne fragmenty rodzimej przyrody), lasy badawcze (lasy glebochronne oraz lasy stanowiące cenne fragmenty rodzimej przyrody), lasy stanowiące ostoje zwierząt podlegających ochronie gatunkowej (lasy stanowiące cenne fragmenty rodzimej przyrody), lasy badawcze (lasy wodochronne oraz lasy stanowiące cenne fragmenty rodzimej przyrody), lasy stanowiące ostoje zwierząt podlegających ochronie gatunkowej (lasy wodochronne oraz lasy stanowiące cenne fragmenty rodzimej przyrody), lasy wyłączone drzewostany nasienne (lasy wodochronne oraz lasy stanowiące cenne fragmenty rodzimej przyrody), lasy wyłączone drzewostany nasienne (lasy badawcze oraz lasy stanowiące cenne fragmenty rodzimej przyrody) wymienione w pozycji nr 2, 3, 4, 5, 6 załącznika nr 1, w pozycji nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 załącznika nr 2 oraz w pozycji nr 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Mirosław Kaczmarczyk


Rozplakatowano dnia 26 sierpnia 2014 r.
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 2 gru 2014 10:38
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1697 razy