BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LII/378/2014

z dnia: 24 września 2014 r.
w sprawie: przystąpienia Gminy Ruciane-Nida do stowarzyszenia pod nazwą "Wielkie Jeziora Mazurskie 2020".
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1

Gmina Ruciane-Nida przystępuje do stowarzyszenia pod nazwą "Wielkie Jeziora Mazurskie 2020".

§ 2

Składki członkowskie wynikające z przynależności Gminy Ruciane-Nida do stowarzyszenia pod nazwą "Wielkie Jeziora Mazurskie 2020" opłacane będą z budżetu Gminy Ruciane-Nida.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Kukiełko

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 2 gru 2014 13:41
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1663 razy