BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LII/375/2014

z dnia: 24 września 2014 r.
w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wólka
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1


  1. Zatwierdza się Plan Odnowy Miejscowości Wólka stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
  2. Plan Odnowy Miejscowości Wólka systematyzuje potrzeby mieszkańców oraz wskazuje przedsięwzięcia, których realizacja przyczyni się do poprawy jakości życia oraz zaspokojenia potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi w perspektywie kolejnych 7 lat.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Kukiełko


Rozplakatowano dnia 26 września 2014 r.
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 2 gru 2014 13:40
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1636 razy