BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LIII/390/2014

z dnia: 30 października 2014 r.
w sprawie: pozbawienia drzewa statusu pomnika przyrody.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 44 ust.3, 3a, 4 w związku z art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r.poz. 627 ze zmianami) Rada Miejska po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie uchwala, co następuje:

§ 1


  1. Pozbawia się statusu pomnika przyrody drzewo Pinus sylvestris sosna pospolita o obwodzie pnia: 240 cm (mierzonego na wysokości 130cm) o numerze ewidencyjnym 259, rosnące na działce o numerze geodezyjnym 16 w obrębie Końcewo w miejscowości Lipnik w Nadleśnictwie Pisz, Leśnictwie Lipnik, w oddziale 16h przy brzegu jeziora Śniardwy na polu namiotowym "Trzy sosny".
  2. Pozbawienie drzewa statusu pomnika przyrody następuje z uwagi na jego zły stan zdrowotno-sanitarny (sosna posiada zgniliznę wewnętrzną oraz pęknięcie podłużne pnia) i występujące zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Mirosław Kaczmarczyk

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 3 gru 2014 12:46
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1731 razy