BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

I/2/2014

z dnia: 1 grudnia 2014 r.
w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.
Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), po przeprowadzeniu głosowania tajnego, uchwala się, co następuje:

§ 1

Stwierdza się wybór radnego Pana Roberta Rydzewskiego na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Ruciane-Nida.

§ 2

Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jacek Małż


Rozplakatowano 3 grudnia 2014 r.
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 2 lut 2015 16:05
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1531 razy