BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

III/5/2014

z dnia: 16 grudnia 2014 r.
w sprawie: odwołania skarbnika gminy.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1

Odwołuje się Panią Barbarę Król ze stanowiska Skarbnika Gminy Ruciane-Nida.

§ 2

Odwołanie jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o pracę.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jacek Małż

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 2 lut 2015 16:40
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1676 razy