BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

III/6/2014

z dnia: 16 grudnia 2014 r.
w sprawie: sprawie powołania skarbnika gminy.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 za zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nda uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się Panią Wiolettę Jaworską-Bastek na stanowisko Skarbnika Gminy Ruciane-Nida.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jacek Małż

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 2 lut 2015 16:40
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1825 razy