BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

IX/54/2015

z dnia: 27 maja 2015 r.
w sprawie: przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Ruciane-Nida.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U z 2013r. poz. 594 z późn. zm)  w związku z art. 16a ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r.  o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015r. poz. 163 z  późn. zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1. 

Przyjmuje się Ocenę Zasobów Pomocy Społecznej  w gminie Ruciane-Nida za rok 2014 w brzmieniu  stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
 
mgr inż.  Jacek  Małż

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 27 sie 2015 09:16
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1752 razy