BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

IX/55/2015

z dnia: 27 maja 2015 r.
w sprawie: współdziałania Gminy Ruciane-Nida ze Stowarzyszeniem Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 w zakresie wspólnej realizacji projektów wynikających ze strategii rozwoju Wielkich Jezior Mazurskich.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 18, art. 10 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marace 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1.

1.  Wyraża się zgodę na współdziałanie Gminy Ruciane-Nida ze Stowarzyszeniem Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 w zakresie wspólnej realizacji projektów wynikających ze strategii rozwoju Wielkich Jezior Mazurskich w tym:
a)  Mazurskiej Pętli Rowerowej,
b)  7 cudów Mazur - promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich,
c)  Budowy i przebudowy infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I” .

2.  Warunki współpracy określają umowy partnerskie określające sposób i zasady realizacji poszczególnych projektów

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rucane-Nida.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
 
mgr inż.  Jacek  Małż

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 4 wrz 2015 14:36
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1478 razy