BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XIII/93/215

z dnia: 30 września 2015 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dna 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) w związku z art. 13 ust. 1 oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1. 

Wyraża się zgodę na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej, na okres do 7 lat części działki gruntu oznaczonej nr 98/12 o powierzchni 46 m2, położonej w miejscowości Śwignajno (całkowita powierzchnia działki 98/12 wynosi 916 m2).

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu x/ .

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr inż.  Jacek Małż

- x/ obwieszczenie rozplakatowano dnia 2 października 2015r.

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 8 gru 2015 07:52
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1677 razy