BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

V/36/2007

z dnia: 31 stycznia 2007 r.
w sprawie: wyboru przedstawiciela do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej-Szpitalu Powiatowym w Piszu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 45 ust. 1 pkt 2 lit. B ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§1

Stwierdza się, że w wyniku głosowania jawnego, większością głosów na przedstawiciela Rady Miejskiej Ruciane-Nida w Radzie Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej-Szpitalu Powiatowym w Piszu wybrana została radna Halina Drozdowicz.

§2

Do obowiązków przedstawiciela należy pełnienie funkcji członka Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej-Szpitalu Powiatowym w Piszu określonych statutem Zakładu i przepisami ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.

§3

Traci moc Uchwała nr IX/37/2003 Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie z dnia 29 kwietnia 2003r. w sprawie wyboru przedstawiciela do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej-Szpitalu Powiatowym w Piszu.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Dietmar Georg Lange

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 9 wrz 2008 12:59
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2191 razy