BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

V/41/2007

z dnia: 31 stycznia 2007 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na stosowanie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych, stanowiących własność gminy Ruciane-Nida.

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity-Dz. U. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst-Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§1

    Wyraża się zgodę na stosowanie przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Ruciane-Nida, bonifikaty od ceny sprzedaży ustalonej zgodnie z art. 67 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, wynoszącej:
  1. w przypadku jednorazowej zapłaty ceny sprzedaży lokalu-90%
  2. w przypadku rozłożenia na raty ceny sprzedaży lokalu –80%

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§3

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego x/.Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Dietmar Georg Lange

x/ Obwieszczenie rozplakatowano dnia 06.02.2007r.
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 9 wrz 2008 14:01
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1956 razy