BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXXVIII/296/2017

z dnia: 15 lutego 2017 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Ruciane - Nida

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.:Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 z późn. zm.) w związku z art 13 ust 1. oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j.:Dz. U. z 2016 roku, poz. 2147 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane - Nida uchwala co następuje:

§ 1.  Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej nr geod. 402/6 o powierzchni 0,0653 ha, położonej w Rucianem - Nidzie przy ul. Ogrodniczej, stanowiącej własność Gminy Ruciane - Nida, dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych jest prowadzona księga wieczysta nr OL1P/00012959/8.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane - Nida.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogdan Słabek

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 24 lut 2017 14:15
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1340 razy