BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

VI/51/2007

z dnia: 21 marca 2007r.
w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§1

Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na okres 15 lat nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida ozn. nr geod. 22, o powierzchni 2.200 m², położonej w Krzyżach.

§2

Wyraża się zgodę na wydzierżawienie powyższej nieruchomości w drodze bezprzetargowej.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu x/.Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Dietmar Georg Lange

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 15 wrz 2008 10:16
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1885 razy