BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXXIX/305/2017

z dnia: 29 marca 2017 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia Gminy Ruciane-Nida z Powiatem Piskim na wspólną realizację zadania inwestycyjnego.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz.446 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:
§ 1.  Wyraża zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Ruciane-Nida, a Powiatem Piskim dotyczącego wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego „Remont chodnika w miejscowości Ukta”.
§ 2.  Szczegółowe zasady współpracy pomiędzy Gmina, a Powiatem, w tym zakres, koszt zadania, dokładny termin jego realizacji, określone zostaną w porozumieniu.
§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogdan Słabek

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 13 kwi 2017 11:17
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1166 razy