BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

VII/53/2007

z dnia: 26 kwietnia 2007 r.
w sprawie: zawarcia porozumienia międzygminnego o przystąpieniu do realizacji projektu „Rewitalizacja i utrzymanie połączeń kolejowych na trasie Olsztyn-Szczytno-Pisz-Ełk”.

Na podstawie art.18 ust.1 i art.74 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§1

1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia międzygminnego zwanego dalej „porozumieniem” o przystąpieniu do realizacji projektu p. n. „Rewitalizacja i utrzymanie połączeń kolejowych na trasie Olsztyn-Szczytno-Pisz-Ełk”.
2. Treść porozumienia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Dietmar Georg Lange

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 17 wrz 2008 10:47
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2145 razy