BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

VII/64/2007

z dnia: 26 kwietnia 2007 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych, stanowiących własność gminy Ruciane-Nida, położonych w Rucianem-Nidzie przy ul. Ogrodowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami/ i w związku z art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity-Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowj nieruchomości gruntowych, ozn. nr geod. 211/2, o pow. 45 m² i ozn. nr geod. 211/1, o pow. 45 m², położonych w Rucianem-Nidzie przy ul. Ogrodowej, stanowiących własność gminy Ruciane-Nida, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych ozn. nr geod. 213/4 i 213/3.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu x/.Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Dietmar Georg Lange

Data dodania:
Data upublicznienia: sobota, 25 paź 2008 13:08
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2064 razy