BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

VIII/78/2007

z dnia: 29 maja 2007 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, położonej w Rucianem-Nidzie przy ul. Krótkiej, stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i w związku z art. 13 ust. 1 i art.37 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej ozn. nr geod. 297, o pow. 398 m², położonej w Rucianem-Nidzie przy ul. Krótkiej, stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida.

§ 2

Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej ozn. nr geod. 297, o pow. 398 m², położonej w Rucianem-Nidzie przy ul. Krótkiej, stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu x/.Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Dietmar Georg Lange

Data dodania:
Data upublicznienia: sobota, 25 paź 2008 14:42
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2027 razy