BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

VI/40/2019

z dnia: 30 stycznia 2019 r.
w sprawie: ustanowienia wieloletniego programu osłonowego "Posiłek w szkole i w domu - pomoc Gminy Ruciane-Nida w zakresie dożywiania " na lata 2019 - 2023.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)  w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

 

§1. Uchwala się program osłonowy "Posiłek w szkole i w domu - pomoc Gminy Ruciane-Nida w zakresie dożywiania" na lata 2019 - 2023, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r.

 


Przewodnicząca Rady Miejskiej


Agnieszka Kręciewska

 

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 18 kwi 2019 08:50
Opublikował(a): Anna Fiodorow
Zaakceptował(a): Anna Fiodorow
Artykuł był czytany: 1044 razy