BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XI/94/2019

z dnia: 29 maja 2019 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) w związku z art. 3 ust.1, art. 6 ust. 2 i art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1994 roku o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe (t.j.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1381 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

 

§1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Ruciane-Nida lokalu mieszkalnego 3, o pow. użytkowej 88,60 m2 usytuowanego w budynku nr 41 w miejscowości Wejsuny, ob. Wejsuny, gm. Ruciane-Nida wraz z pomieszczeniami przynależnymi o pow. 25,00 m2 oraz udziałem wielkości 11360/36000 części w nieruchomości wspólnej oznaczonej nr geodezyjnym 65/2 o powierzchni 0,0605 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr OL1P/00043683/8 .

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Przewodnicząca Rady Miejskiej


Agnieszka Kręciewska

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 22 sie 2019 08:45
Opublikował(a): Anna Fiodorow
Zaakceptował(a): Anna Fiodorow
Artykuł był czytany: 766 razy