BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XIII/107/2019

z dnia: 26 czerwca 2019 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Ruciane-Nida za 2018 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia Gminy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 506)  w związku z art. 271 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j.: Dz.U.z 2019 r. poz. 869) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

 

§1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminy Ruciane-Nida za 2018 rok składające się z:

1) bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

2) łącznego bilansu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego,

3) łącznego rachunku zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego,

4) łącznego zestawienia zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego,

5) informacji dodatkowej.

§2. Zatwierdza się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ruciane-Nida za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Przewodnicząca Rady Miejskiej


Agnieszka Kręciewska

 

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 22 sie 2019 12:29
Opublikował(a): Anna Fiodorow
Zaakceptował(a): Anna Fiodorow
Artykuł był czytany: 774 razy