BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XIII/108/2019

z dnia: 26 czerwca 2019 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane- Nida z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 506)  w związku z art. 271 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

 

§1. Rada Miejska Ruciane-Nida po szczegółowym rozpatrzeniu:

1) sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok,

2) sprawozdania finansowego,

3) opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o przedłożonym przez Burmistrza sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2018 rok,

4) informacji o stanie mienia gminy,

5) wniosku Komisji Rewizyjnej dotyczącego udzielenia absolutorium Burmistrzowi,

6) opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o wniosku Komisji Rewizyjnej

- udziela Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida absolutorium z tytułu wykonania budżet za 2018 rok.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Przewodnicząca Rady Miejskiej


Agnieszka Kręciewska

 

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 22 sie 2019 12:33
Opublikował(a): Anna Fiodorow
Zaakceptował(a): Anna Fiodorow
Artykuł był czytany: 619 razy