BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXIII/55/2008

z dnia: 26 czerwca 2008 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowych, nie zabudowanych, położonych w Rucianem-Nidzie, stanowiących własność Gminy Ruciane-Nida.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i w związku z art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowych, nie zabudowanych, niżej wymienionych:
-ozn. nr geod. 453, o pow. 5.180 m2,
- ozn. nr geod. 452/1, o pow. 666 m2,
położonych w Rucianem-Nidzie, stanowiących własność Gminy Ruciane-Nida.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu x/.Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Dietmar Georg Lange

x/ Obwieszczenie rozplakatowano dnia 30 czerwca 2008 roku.
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 28 paź 2008 12:41
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2061 razy