BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXIII/196/2020

z dnia: 8 kwietnia 2020 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Ruciane -Nida na rzecz jego najemcy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a„ ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz.  506 z późn. zm.) w związku z art. 13 ust. 1,  oraz  art. 37 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane -Nida uchwala, co następuje:    

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 3, o pow. użytkowej 64,18 m2 usytuowanego w budynku nr 30  w Ukcie wraz pomieszczeniami przynależnymi oraz  
z udziałem wielkości 19933/152585 części w gruncie, ozn. nr geod. 198/1, o pow. 2394 m2 i częściach wspólnych budynku, stanowiącego własność Gminy Ruciane -Nida. 


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane -Nida.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Przewodnicząca Rady Miejskiej

  Agnieszka Kręciewska      

                                  

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 10 kwi 2020 12:13
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 158 razy