BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXIV/202/2020

z dnia: 11 maja 2020 r.
w sprawie: określenia sezonu kąpielowego na terenie Miasta i Gminy Ruciane-Nida w 2020 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w związku z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:


§ 1. Sezon kąpielowy na terenie Miasta i Gminy Ruciane-Nida w roku 2020 określa się od 15.06.2020 r. do 31.08.2020 r. 


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida. 


§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
 
Agnieszka  Kręciewska 

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 18 maj 2020 14:28
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 153 razy