BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXVI/224/2020

z dnia: 24 czerwca 2020 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Ruciane-Nida za 2019 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia Gminy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 713)  w związku z art. 270 ust. 4  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j.: Dz.U.z 2019 r. poz. 869) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:


§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminy Ruciane-Nida za 2019 rok składające się z:
1) bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 
2) łącznego bilansu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego, 
3) łącznego rachunku zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego, 
4) łącznego zestawienia zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego, 
5) informacji dodatkowej. 
§ 2. Zatwierdza się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ruciane-Nida za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
Agnieszka Kręciewska 

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 1 lip 2020 08:38
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 217 razy