BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXVII/85/2008

z dnia: 23 października 2008 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego Nr 1 wraz z udziałem w gruncie, położonym w Rucianem-Nidzie przy ul. Bocznej i Mazurskiej, stanowiącym własność Gminy Ruciane-Nida.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i w związku z art. 13 ust. 1 i art. 34 ust 1 pkt.3 oraz art. 37 ust.2 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity – Dz. U z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na sprzedaż, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy, lokalu mieszkalnego nr 1 zlokalizowanego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 7 w Rucianem-Nidzie przy ul. Mazurskiej, o powierzchni użytkowej 43,18 m2 z przynależnym pomieszczeniem gospodarczym o powierzchni 12,33 m2 i przynależnym pomieszczeniem gospodarczym po byłej kotłowni o powierzchni 23,39 m2 wraz z udziałem wielkości 380/1000 części w działkach:
- ozn. nr geod. 87/26, o pow. 466 m2,
- ozn. nr geod. 92/5, o pow. 261 m2,
- ozn. nr geod. 96/3, o pow. 8 m2,
położonych w Rucianem-Nidzie przy ul. Mazurskiej i Bocznej, stanowiących własność Gminy Ruciane-Nida.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu x/.Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Dietmar Georg Lange

x/ Obwieszczenie rozplakatowano dnia 28 października 2008 roku.
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 28 paź 2008 14:03
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1801 razy