BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXIX/254/2020

z dnia: 14 września 2020 r.
w sprawie: przekazania petycji.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713  z późn. zm.)  oraz art. 6 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje: 
§ 1. Przekazuje się do rozpatrzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida petycję mieszkańców miasta i gminy w sprawie  utworzenia ogólnodostępnego, bezpłatnego miejsca do wodowania małych jednostek pływających przeznaczonych do wędkowania i korzystania z walorów rekreacyjnych oraz dla jednostki WOPR  na Jeziorze  Nidzkim z miejscem parkingowym. 
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Miejskiej Ruciane-Nida do przekazania petycji i zawiadomienia podmiotu wnoszącego petycję o jej przekazaniu. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
 
Agnieszka Kręciewska 

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 17 wrz 2020 11:38
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 42 razy