BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXXI/266/2020

z dnia: 28 października 2020 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) w związku z art. 13 ust.1 art. 37 ust.2 pkt. 6  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. z  2020 r., poz. 65 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:


§ 1. 
1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela działki ozn. nr geodezyjnym 355/2 - nieruchomość gruntową niezabudowaną, ozn nr geodezyjnym 353/2 o powierzchni 35 m² położoną w obrębie Ruciane-Nida, gm. Ruciane-Nida, stanowiącą własność Gminy Ruciane-Nida, dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych  prowadzona jest księga wieczysta nr OL1P/00012960/8.
2. Sprzedaż nieruchomości ozn. nr geodezyjnym 353/2 ma na celu poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości ozn. nr geodezyjnym 355/2, położonej w obrębie Ruciane-Nida, gm. Ruciane-Nida. 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
 Agnieszka Kręciewska 

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 3 lis 2020 12:58
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 806 razy