BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXXI/267/2020

z dnia: 28 października 2020 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Ruciane -Nida na rzecz jego najemcy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a„ ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz.  713 z późn. zm.) w związku z art. 13 ust. 1,oraz  art. 37 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane -Nida uchwala, co następuje:


§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 1, o pow. użytkowej 36,95 m² usytuowanego w budynku nr 17 w miejscowości Popielno, ob. Wierzba, gm. Ruciane-Nida wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem wielkości 5539/296710 części w nieruchomości wspólnej oznaczonej nr geodezyjnym 55 o powierzchni 1,2166 ha dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych  prowadzona jest księga wieczysta nr OL1P/00043539/4, stanowiącego własność Gminy Ruciane -Nida. 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane -Nida.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
Agnieszka Kręciewska 

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 3 lis 2020 13:01
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 220 razy